header1

PERSONDATA & COOKIEPOLITIK

Persondata- og cookiepolitik

Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På https://haastruplejren.dk/persondatapolitik.pdf vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af privatlivspolitikken.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: Håstruplejren Løballevej 108, Håstrup 7000 Fredericia

CVR: 36143770

Kontaktperson: John Balslev Tlf: 22 19 60 47 Email: udlejning@haastruplejren.dk Hjemmeside: www.haastruplejren.dk

Registrering af data: Når du besøger vores website registrerer vi (Håstruplejren) alene persondata i det omfang, du selv har givet os disse oplysninger. Det vil typisk være ved reservation og booking af lejren.

Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart.

Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vore kunder og andre, der er interesseret i vores lejr, den bedst mulige service. Persondataene er nødvendige for at administrere din leje af vores lejr.

Vi registrerer følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 •  Telefonnumre
 • E-mailadresse

og i nogle tilfælde også:

 • Bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.)

Eksempel på kommunikation er indgåelse af lejekontrakt og opkrævning af lejebeløb mm. Vi kommunikerer, så vidt muligt, via e-mail. Oplysninger om reg.nr. og kontonr. bruger vi, når vi skal returnere penge, fx hvis der er betalt depositum.

Beskyttelse og opbevaring af personoplysninger Oplysningerne lagres på webhotel i Danmark, nærmere bestemt Unoeuro.com (www.unoeuro.com).

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi gemmer de registrerede persondata i ukrypteret form i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang.

Vi benytter krypteret kommunikation mellem browseren og serveren (SSL). Ligeledes benytter vi krypteret kommunikation, når vi kommunikerer pr. e-mail.

Periode for opbevaring Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Har du oplyst os dine kontaktoplysninger, uden at vi fik indgået en lejeaftale, vil dine oplysninger blive slettet efter maksimalt 1 måned.

Dine rettigheder Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse og sletning
 • Under særlige omstændigheder: Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
 • Retten til tilbagekaldelse af samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke

Du kan skrive til lejrens kontaktperson, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Kontaktpersonen er angivet øverst i dette dokument.

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Tredjepartsindhold, websites, tjenester mv. Vi benytter os af 3 eksterne tjenester, som vi har indgået databehandler aftale med:

 • www.unoeuro.com, som er vores hostingcenter til bookingsystemet.
 • www.cpsms.dk En tjeneste som vi benytter, når vi sender SMS’ere til vore lejere.
 • www.fakturaservice.dk En tjeneste som vi benytter, når vi sender fakturaer til offentlige institutioner

Forbehold Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores persondatapolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

Cookie politik På hyttens hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik.

www.haastruplejren.dk gør ikke brug af cookies.

Yderligere spørgsmål Du er velkommen til at kontakte os på udlejning@haastruplejren.dk hvis du har yderligere spørgsmål til cookies eller persondata på www.haastruplejren.dk.